Kerber & Lampe Logo                       Tel.: +49 (0)6195-9942-0                 E-Mail: sales@kela-schutzmasken.de

Wycofanie

Anulowania

Konsumenci mają 14-dniowe prawo do odstąpienia od umowy.

Wycofanie
Masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym ty lub osoba trzecia wskazana przez Ciebie, która nie jest przewoźnikiem, przejęła w posiadanie ostatnie towary.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz skontaktować się z nami
Kerber & Lampe Sp. z o.o.
Benzstr. 8
65779 Kelkheim
sales@kela-schutzmasken.de
Numer telefonu: +49 (0)6195 – 9942-0
Faks: +49 (0)6195 – 9942-40
w drodze jasnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub e-mailem) o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz użyć dołączonego wzoru formularza wypłaty, ale nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od próbki
W [tutaj umieszcza się nazwę, adres oraz, w stosownych przypadkach, numer faksu i adres e-mail przedsiębiorcy przez przedsiębiorcę]:
• Ja/my ( ) niniejszym odstępujemy od umowy zawartejprzeze mnie/nas () na zakup następujących towarów ()/ świadczenie następującej usługi ( )
• Zamówione w dniu ()/otrzymane w dniu ()
• Nazwa konsumenta(-ów)
• Adres konsumenta(-ów)
• Podpis konsumenta (tylko w celu komunikacji w formie papierowej)
• Data
(*) Niedokładne usunięcie

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje odwołania:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru rodzaju dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez żadnych nieujawnionych, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. W celu zwrotu tych środków będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniłeś inaczej; w żadnym wypadku nie zostanie naliczona opłata za tę spłatę. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia dowodu, że zwróciłeś towar, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Musisz zwrócić lub przekazać nam towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem okresu czternastu dni. Ponosimy koszty zwrotu towaru. Musisz zapłacić za każdą utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy ta utrata wartości jest spowodowana obsługą towarów, która nie jest konieczna do sprawdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

O ile strony nie uzgodniły inaczej, prawo odstąpienia od umowy nie istnieje w przypadku następujących umów:
umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane, oraz których produkcja jest decydująca lub docelowa przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta,
Umowy na dostawę towarów, które mogą szybko zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony, umowy na dostawę towarów zaplombowanych, które ze względu na zdrowie lub
higiena nie nadaje się do zwrotu, jeśli ich plomba została usunięta po porodzie,
Umowy na dostawę towarów, jeżeli zostały one nierozerwalnie zmieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter, umów na dostawę napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawarcia umowy, ale które nie są najwcześniej 30 dni po
zawarcia umowy, którego bieżąca wartość zależy od wahań na rynku, na którym przedsiębiorca
nie ma wpływu,
umowy na dostawę nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu;
Umowy na dostawę gazet,
Czasopisma lub czasopisma z wyjątkiem
umów subskrypcyjnych